Ertek Group

Müşteri ihtiyacı tamamen anlaşılıp en güvenilir, yenilikçi ve bütçeye uygun çözüm önerileri çözüm ekibinde çözüm dokümanı olarak ortaya koyuyoruz.

Contact Us

Lokasyon
83 Okullar Yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs
Telefon
+90 392 444 85 85

Contact Us

LocatIon
83 Okullar Street, Kucuk Kaymakli, Nicosia, North Cyprus
Phone
+90 392 444 85 85

Blog

Blog-NetworkOperations

Veri Merkezi Tesislerinin Gizli Kahramanları

Bilgi teknolojilerine bağımlılık arttıkça veri merkezi tesislerinin önemi ve onlardan beklenen performans kriterleri daha önem kazanmaktadır. Günümüz bilgi çağında bilgi üretimi; fiziksel olarak verilerin toplandığı, depolandığı ve işlendiği veri merkezi kritik tesislerinde gerçekleşmektedir. Sunucu, depolama ve ağ cihazlarını barındıran bu tesislerin ana sorumluluğu; beklenen hizmet (yaşam) süreleri boyunca bu cihazların yüksek iş sürekliliği, yüksek performans ve yüksek güvenirlik altında çalışmasını sağlamaktır.

Tasarımı sağlayan yabancı danışman kuruluşlar, modern ve yenilikçi teknoloji çözümleri sunan sağlayıcılar ve kendilerini bu önemli sektörde konumlandırmaya çalışan büyük ölçekli inşaat ve elektro-mekanik taahhüt şirketleri; müşterilerine veri merkezi tesis altyapısı için çözümler sunmaktadır.

Bu zor ve sıkıntı verici yapım aşaması; 8 ay – 2 yıl süren bir tasarım, inşaat, tedarik, uygulama ile sürmekte, test ve işletmeye alma süreci ile tamamlanmaktadır. Bir veri merkezi kritik altyapı yatırımı, en az 20 -30 yıllık bir kullanım süresi için yapılır. Herkes veri merkezi tesis yapımına odaklanıp ve tüm problemlerin bu süre içinde çözüldüğünü zannederken gerçek hiç de böyle değildir.

Ticari anlamda karşılık bulan yapım aşaması sonunda; sistem, malzeme, mühendislik ve işçilik satışı bitmiş ve en yüksek teknoloji barındıran bir altyapı ortaya çıkmıştır. Bu sürece katılanların hepsi kendini başrolde ya da kahraman zanneder. Bu aşamaya katkıda bulunan tüm tarafların başarı hikayeleri yazılır, bir sonraki zaferlere referans olur.

Ama gerçek böyle midir? Veri Merkezi Kritik Altyapı tesisi başarısının ilk kriteri “İş Sürekliliğidir” ve tüm BT uygulama ve ağ iş sürekliliğinin üstünde bir performansın 20 – 30 yıl veri merkezi yaşam ömrü boyunca sağlanması gerçek “Kahramanlık” öyküsüdür. En sıcak ya da en soğuk günde; haftalar süren enerji, su kesintilerinde; insani hatalar ya da çevresel felaketlerde, sistemlerin bakımlarını aksatmadan, 7/24  nöbet sisteminde riski kestirip yönetmek her baba yiğidin harcı değildir. Hele “Sürdürülebilir İşletme” performansını düşünmeden yapılan tasarım hataları, yanlış saha uygulamaları, doküman ve hesaplama eksiklikleri işletmeyi içinden çıkılmaz bir hale getiriyorsa, bu sancılar 20 – 30 yıl boyunca katlanarak devam eder.

Veri Merkezi Altyapı projelerinde işten çıkartılan kişilerin sayısı, “ırmaktan geçerken at değiştirilmez” mantığı ile minimumda kalırken, Sürdürülebilen İşletme sürecinde bir çok kişi yapılan bir hatadan dolayı işten atılabilmekte ya da stresli ortamlarda çalışmaktan sağlığından olabilmektedir.

Sayılarla daha basit anlaşılabilir. Yapım aşamasındaki testlerde BT cihazlarının yerine suni ısı yükleri kullanılır ve istenildiği zaman kapanıp açılabilir. Kesinti testlerin doğal sürecidir. Geçici olan “Sansasyonel Kahramanlar” çekilir ve “Gerçek Kahramanlar” yerini alır. Onların manevra yapacağı tesiste artık kesintiye maruz kalmaması gereken BT cihazları bulunmaktadır.

İşletme süresince ekibin birinci sene sonunda 2 saatlik bir kesintiye maruz kalması, “İş Sürekliliği” seviyesini anında %99.97 seviyesine çeker. Eğer “İş Sürekliliğini” klasik %99.999 seviyesinde tutulması hedeflenmişse, bu kesintiden sonra işletme ekibinin en az 8 yıl Veri Merkezi Altyapısını hiç bir kesintiye izin vermeden işletmeleri gerekmektedir. Düşünün ki, bu 2 saatlik kesinti, işletme ekibinin sorumluluğu dışında tasarım ya da uygulama sırasındaki bir hatadan da kaynaklanması çok doğal bir olasılıktır.

Bu yüzden Veri Merkezi Tesislerinin temel hedefi olan “İş Sürekliliği” kriterini sağlamak “Gizli Kahramanlar” olan “Sürdürülebilir İşletme” ekibinin elindedir ve onlar sessizce yapılan tüm tasarım, uygulama hatalarını sineye çekerler, önlemlerini alır ve üstesinden gelmeye çalışırlar. Çoğu organizasyonda onların gerçek katma değeri maalesef gölgede kalır. Onların hakkını teslim etmek yüksek iş sürekliliğinde hizmet veren her kuruluşun unutmaması gereken bir konudur.