Veri Merkezi Hizmeti, kurumsal değerli bilgilerin toplandığı, işlendiği ve dağıtıldığı iş zekası değer zinciri olarak tanımlanabilir. Bu değer zincirinde, veri merkezi fiziksel altyapısından uygulama ve iş zekasına kadar çok farklı zincir halkaları vardır. Her halkanın, modern bir şirketin varlığını sürdürmesi için…